вул. Університетська, 16, м.Харків, 61003, Україна
+38 (067) 189 99 93
arpnoassociation@gmail.com

Про нас

АРПНО

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ З РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» є неприбутковим громадським об’єднанням, діяльність якого поширюється на території України.

Статут Асоціації

Головною метою Асоціації є сприяння розвитку та популяризації професійної освіти в Україні, безперервному самовдосконаленню педагогів професійної освіти, впровадженню інноваційних педагогічних та виробничих технологій, підтримка неперервної освіти громадян, реалізації освітньої політики держави, а також, задоволення професійних, наукових, соціальних, культурних та інших інтересів своїх членів.

Основні напрямки роботи Асоціації:

 • сприяння розвитку та популяризації професійної та неперервної освіти в Україні;
 • сприяння вдосконаленню змісту та методики підготовки висококваліфікованих працівників для системи професійної освіти;
 • сприяння налагодженню співпраці між закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, закладами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами Національної академії педагогічних наук України, громадськими педагогічними організаціями, роботодавцями, галузевими об’єднаннями, тощо;
 • сприяння створенню умов для активної професійної, дослідницької та інноваційної діяльності своїх членів;
 • у відповідності до законодавства України участь у формуванні політики професійної та неперервної освіти в Україні, в тому числі у розробці проектів законодавчих актів, проектів державних концепцій, стратегій розвитку професійної та неперервної освіти в Україні та їхньої реалізації;
  сприяння здійсненню науково-дослідної та інформаційно-просвітницької діяльності у напрямку роботи спілки;
 • сприяння розповсюдженню передового закордонного та вітчизняного досвіду розвитку професійної та неперервної освіти;
 • сприяння наданню консалтингових послуг та організація методичного супроводу з питань професійної освіти та неперервної освіти членам Спілки, іншим організаціям та установам;
 • сприяння проведенню національних, регіональних, міжрегіональних та міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, виставок, ярмарок та інших заходів з питань професійної та неперервної освіти;
 • сприяння організації міжнародної співпраці з проблем розвитку неперервної педагогічної освіти, зокрема, обмін досвідом, реалізація спільних освітніх та наукових проектів;
 • розбудова партнерства та розповсюдження інформації про свою діяльність та пропагування своєї мети.